γεγονοτα

Εκπαίδευση και δεξιότητες για εργασία

thumb_IMG_3865Με κεντρικό θέμα «Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση και δεξιότητες για εργασία, σταθερότητα και ανάπτυξη σε περίοδο οικονομικών κρίσεων» συνήλθε στις Βρυξέλλες το 3221ο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 15 Φεβρουαρίου 2013, υπό την Προεδρεία της Ιρλανδίας.

Το Συμβούλιο συζήτησε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια της νέας στρατηγικής του Προγράμματος "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020". Σε σχέση με τα τελευταία αποτελέσματα της Συνόδου κορυφής (7-8 Φεβρουαρίου 2013) ως προς τη μη μείωση του Προϋπολογισμού σε θέματα παιδείας, ομόφωνη ήταν η απόφαση των Υπουργών Παιδείας για συνέχιση νέων Προγραμμάτων που αφορούν την ανεργία των νέων. Έτσι ψηφίστηκε  το Πρόγραμμα «Erasmus για Όλους» για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεότητα και τον αθλητισμό. Το Πρόγραμμα αυτό θα αντικαταστήσει από το 2014 τα ισχύοντα σημερινά προγράμματα. Μεταξύ των άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν και η προώθηση του προγράμματος για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα το 20% των νέων ηλικίας 15 ετών δεν διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, με αποτέλεσμα τα χαμηλά προσόντα να τους οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης και η τοποθέτηση των Υπουργών Παιδείας σε σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ετέθησαν από την Ιρλανδική  Προεδρεία του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξιότητες των νέων αλλά και των ενηλίκων, ώστε να μειωθούν τα μεγάλα ποσοστά ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των ανέργων πάνω από το 55% είναι νέοι και υπάρχει κίνδυνος διάσπασης της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Άρα δεν επαρκεί μόνον η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά χρειάζεται και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα τόσο με χειρονακτικές εργασίες, όσο και με την αγροτική παραγωγή. Επίσης για πρώτη φορά επισημάνθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός «δημιουργικού σχολείου» με την παράλληλη λειτουργία ενός δικτύου πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτών και των σχολικών μονάδων.

Το ίδιο το κοινωνικό σύστημα αλλάζει και η οικονομική κρίση δημιουργεί νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. Ως εκ τούτου οι περισσότεροι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι ο εκπαιδευτικός παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν οι ποικίλες ανισότητες στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, οι Υπουργοί τόνισαν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της σπουδαιότητάς της για τη δημιουργία ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστη και ο Δρ Κων/νος Β. Ζορμπάς, Σύμβουλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2013 Εκπαίδευση και δεξιότητες για εργασία