γεγονοτα

Συνάντηση με τον Τζιοβάννι Κέσλερ στις Βρυξέλλες

Σήμα ΑντιπροσωπείαςΣτις 19 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις Βρυξέλλες, ενημερωτική συνάντηση εκπροσώπων Εκκλησιών με τον κ. Τζιοβάννι Κέσλερ, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Ο κ. Κέσλερ, έγκριτος Ιταλός νομικός, υπήρξε πρώτα δικαστής με ειδική αποστολή την καταπολέμηση της Μαφίας στην πατρίδα του και ακολούθως ανέπτυξε πολιτική δραστηριότητα με επίκεντρο την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Τρέντο. Από τον Δεκέμβριο 2010 είναι επί κεφαλής της ευαίσθητης και ανεξάρτητης Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην Ευρώπη, η οποία είναι αρμόδια τόσο για την διεξαγωγή έρευνας σε περιπτώσεις καταγγελίας για απάτη (είτε από φυσικά πρόσωπα είτε από νομικά πρόσωπα κτλ), όσο και για παροχή τεχνογνωσίας σε διάφορα κράτη που διερευνούν περιπτώσεις απάτης.

Η εισήγηση του κ. Κέσλερ και η συζήτηση που ακολούθησε ενημέρωσε τους συμμετασχόντες σε ποικίλα θέματα. Μέχρι σήμερα η OLAF έχει αρμοδιότητα μόνο να διερευνά καταγγελίες. Ως εκ τούτου, το κενό που δημιουργείται μέχρι την επιβολή του ευρωπαϊκού νόμου γίνεται συζήτηση (στα πλαίσια μάλιστα της Συνθήκης της Λισσαβόνας) να καλύψει ένα νέο Όργανο, το οποίο θα αντικαταστήσει την OLAF. Δυστυχώς, δεν επιθυμούν όλα τα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο Όργανο, διότι δεν θέλουν να παραχωρήσουν μέρος της ευθύνης απόδοσης δικαιοσύνης σε Όργανο, το οποίο δεν θα ελέγχουν σε εθνικό και κρατικό επίπεδο. Υπάρχει και στην περίπτωση αυτή το περίφημο ένστικτο διατήρησης του εθνικού κεκτημένου, το οποίο αποδεικνύεται πάλιν και πολλάκις επιζήμιο για την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι κοινός τόπος ότι η απάτη δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά χωρίς να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό Όργανο επιβολής του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση η νέα αυτή Υπηρεσία μπορεί να δημιουργηθεί εφόσον εννέα Κράτη-μέλη της ΕΕ συμφωνήσουν επ’ αυτού. Η Αγγλία και η Δανία έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν την δημιουργία της νέας Υπηρεσίας, αλλά η Ελλάδα και η Ιταλία φαίνεται ότι θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα συμμετάσχουν στο νέο ευρωπαϊκό Όργανο.

Υπογραμμίσθηκε επίσης ότι η απάτη είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη στην Ευρώπη και παντού. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε το γεγονός ότι από την διακίνηση λαθραίων τσιγάρων υπολογίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει ετησίως δέκα δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για παραγωγικές επενδύσεις, στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας κ.ά. Ο κ. Κέσλερ ανέφερε ότι η απάτη βρίσκει ολοένα νέους τρόπους για να εκδηλωθεί, πράγμα που αφήνει ένα τεράστιο φόρτο δουλειάς στους ώμους περίπου 400 υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Παρατηρείται επίσης μια διαφορά νοοτροπίας μεταξύ βορρά και νότου, η οποία είναι υπεύθυνη, ως ένα σημείο, για την ανάπτυξη ή υστέρηση των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Το συμπέρασμα της συζητήσεως ήταν ότι χωρίς διαδικασίες αποτελεσματικών ελέγχων και επιβολής του νόμου δεν μπορεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ταχύτητα που αναμένουν οι πολίτες της.

1384852735017   1384852746733

1384852750996   1384853827152

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2013 Συνάντηση με τον Τζιοβάννι Κέσλερ στις Βρυξέλλες