γεγονοτα

Επίσκεψη καθηγητών και φοιτητών στην έδρα της Aντιπροσωπείας της Eκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ.


 

episkepsi foititon

 

Στις 28 Νοεμβρίου 2022 ομάδα 50 νέων επιστημόνων και φοιτητών (ΕΚΠΑ, ΟΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας) με τους καθηγητές τους πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Οι επισκέπτες έγιναν δεκτοί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αχαΐας, κύριο Αθανάσιο, Διευθυντή επί 22 συναπτά έτη του Γραφείου. Το Γραφείο αυτό εγκαινίασε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός Χριστόδουλος το έτος 2003.

Η ομάδα αυτή στο πλαίσιο ενός προγράμματος επισκέψεων/ημερίδων και συναντήσεων στα Ευρωπαϊκά Όργανα και Διπλωματικές Αντιπροσωπείες υπό την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη της Καθηγήτριας κυρίας Βασιλικής Δεληθέου καθώς και του εμπνευστή και ιδρυτή αυτής της καινοτόμου δράσεως εκλεκτού Καθηγητού Πανεπιστημίων Κωνσταντίνου ΓΕ. Αθανασόπουλου επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη για τον Μητροπολίτη Αχαΐας. Με πρωτοβουλία του Καθηγητή κυρίου Αθανασόπουλου εξεφράσθη ευχαριστία γραπτώς υπό την μορφή απόφασης βάσει της οποίας οι κάτωθι φορείς:

« ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Δ.ΠΙΝΤΟΣ (Α΄ περίοδος 1986, Αθήναι) και Αναστασία Ιερών. Δ. ΠΙΝΤΟΥ (Β΄ περίοδος 2011, Αθήναι).

Οι Διοικήσεις των εν λόγω μη Κερδοσκοπικών Νομικών Οντοτήτων, οι οποίες έχουν βίον και δράσιν σωρευτικώς 72 ετών, ομόκεντρον και κεντρομόλον εν ταυτώ, επί θεμάτων Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,

απεφάσισαν σήμερα εν Συνεδριάσει ομοφώνως να απονείμουν

ΕΠΑΙΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

Εις τον Μητροπολίτην Αχαΐας Δρα ΑΘΑΝΑΣΙΟ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ), Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώην Καθηγητή (μεταξύ άλλων) του Οικουμενικού Ινστιτούτου του BOSSEY και του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Chambesy.

Διότι εμβριθώς, φιλοπόνως, μη φεισθείς χρόνου, κόπων και θυσιών, μετά από ποικίλες λαμπρές Σπουδές… ο Μητροπολίτης Αχαΐας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ) έχει εργασθεί αόκνως, αφιλοκερδώς, λυσιτελώς, αποτελεσματικώς και τελεσφόρως, δρων ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΩΣ προς εξυπηρέτησιν διαχρονικών Αξιών και προσφοράν υπηρεσιών Πνευματικών και Χριστιανικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί μακράν σειράν ετών, αδιακρίτως και ισοτίμως προς πάντας, καταστάς ούτω πως Υπόδειγμα Φωτεινόν εν παντί διά τους Συγχρόνους και τους Επιγενομένους, εν μέσω καιρών χαλεπών.

Εις επιβεβαίωσιν τούτων, πέραν της ανά χείρας Γραφής, του απονέμεται το Έμβλημα των τριών Οντοτήτων επί μετάλλου καθαρού αργύρου, απεικονίζον τον Πρώτον Υπολογιστήν, τον οποίον επινόησε Άνθρωπος και ευρεθέντα εν ναυαγίω εγγύς της νήσου Αντικηθύρων το έτος 1900.

Οι Μετασχόντες της Συνεδριάσεως εξουσιοδότησαν τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των αναφερθεισών Οντοτήτων, Καθηγητήν Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΝ, όπως εις ειδικήν εκδήλωσιν εις την εν Βρυξέλλες Έδραν του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, επιδώσει την 28η Νοεμβρίου 2022, το Έμβλημα και την Γραφήν υπογεγραμμένην υπό του ιδίου». Αθήναι , 26 Νοεμβρίου 2022.

 aponomi  

 

 

Τό γεγονός έλαβε χώρα σε κλίμα συγκίνησης και ευπρέπειας καὶ προξένησε άριστη εντύπωση που την εξέφρασαν οι παριστάμενοι με εκδηλώσεις σεβασμού και αγάπης πρός τον Σεβασμιότατο.

Μετά την αντιφώνηση του Μητροπολίτου Αχαΐας και την παρουσίαση της αποστολής και του έργου της Αντιπροσωπείας της Eκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ, επακολούθησαν εισηγήσεις επί θεμάτων ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως από τους κ.κ. Δρ. Θεόδωρο Καλλιάνο και Δρ. Κυριάκο Ρέβελα (πρώην στελέχη της ΕΕ), θέτοντας έτσι το πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου και διευκρινήσεων –απαντήσεων αρκετών ερωτήσεων των φοιτητών και συνοδών καθηγητών τους.

Διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα για συνεχή ενημέρωση και προβληματισμό γύρω από τα θέματα της ΕΕ και του αξιακού της συστήματος, τα οποία είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τις σπουδές των φοιτητών, αλλά και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους, ως ευρωπαίων πολιτών. Σε δύσκολες περιόδους, όπως η τωρινή, που χαρακτηρίζονται από αντιθέσεις, κρίσεις και ελλειμματικές εξελίξεις στον κοινωνικό τομέα απειλώντας έτσι την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη , η διαπίστωση αυτή γίνεται αναγκαία ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με δεξίωση στην έδρα της Aντιπροσωπείας της Eκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2022 Επίσκεψη καθηγητών και φοιτητών στην έδρα της Aντιπροσωπείας της Eκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ.