ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, ο συνασπισμός της κεντρο-δεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPP Group) σε συνεργασία με την συνδιάσκεψη των καθολικών επισκόπων που εκπροσωπούν στην ΕΕ την Καθολική Εκκλησία στα 28 κράτη μέλη (COMECE) διοργάνωσε διάσκεψη εργασίας για την θρησκεία και την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική με θέμα: «Οι Ευρωπαϊκές Αρχές για την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων. Τί έπεται;».

Σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιασθεί η πορεία εφαρμογής των «Ευρωπαϊκών Αρχών για την θρησκευτική ελευθερία» που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013, να περιγραφούν οι σχετικές τρέχουσες προκλήσεις και να επιβεβαιωθεί η κοινή δέσμευση για την πρακτική εφαρμογή των αρχών που σκοπούν στην προστασία του ύψιστου αυτού ατομικού δικαιώματος.

Το Γραφείο μας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση αυτή από τον Πρωτοπρεσβύτερο Δρ. Γεώργιο Α. Λέκκα.

Την συνάντηση υποδέχθηκαν οι δύο συνπρόεδροι της επιτροπής του EPP Group για τον διαθρησκειακό και και τον διαπολιτισμικό διάλογο ευρωβουλευτές κκ. Gyorgy HOLVENYI και Jan OLBRYCHT καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της COMECE κος Olivier Poquillon.

Στην συνάντηση αυτή, ο Επιτετραμμένος του ΟΗΕ για την θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων κος Ahmed SHAHEED αναφέρθηκε στην υποχώρηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα της θρησκευτικής ελευθερίας σε παγκόσμιο επίπεδο, στο φαινόμενο του ανερχόμενου παντού σχεδόν λαϊκισμού και στην ανάγκη να λειτουργήσει η ΕΕ ως υπόδειγμα προστασίας των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων.

Η επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εξωτερική Δράση (EEAS) κα Mercedes Garcia PEREZ μίλησε για την διαδικασία εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Αρχών για το θέμα, τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης, την ανοχή, τον πόλεμο κατά των διακρίσεων καθώς επίσης για τα εργαλεία που δραστηριοποιεί η ΕΕ για τον σκοπό αυτό (πολιτικούς διαλόγους και κονδύλια).

Ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για την προώθηση εκτός ΕΕ της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων κος Jan FIGEL παρατήρησε ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν είναι «δεύτερο δικαίωμα» όπως νομίζουν αρκετοί ευρωβουλευτές, ούτε δικαίωμα που ασκείται κρυφά αλλά δημόσια και σκοπεί όχι βέβαια στην προστασία θρησκευτικών ή αθεϊστικών ομάδων αλλά στην προστασία καθενός από τα μέλη των ομάδων αυτών. Υπογράμμισε ότι δυστυχώς η βλασφημία τιμωρείται ακόμα πολύ σκληρά σε μερικές χώρες και η ΕΕ δεν είναι σε θέση να επιβάλλει αλλά αυτό που κάνει είναι να προτείνει προκειμένου να εμπεδωθεί η αλήθεια ότι η ελευθερία και η υπευθυνότητα πάνε μαζί.

Στον σημαίνοντα ρόλο που καλείται να παίξει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων καθώς επίσης και στην ανάγκη ισχυροποίησης κοινού παγκόσμιου μετώπου για το θέμα αυτό αναφέρθηκε η κα Mairead McGUINNESS, πρώτη αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άρθρο 17, ενώ ο νομικός σύμβουλος της Αρχιεπισκοπής του Erbil κος Stephen RASCHE κάλεσε τους ευρωβουλευτές να προστατεύσουν τους χριστιανούς από τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος τους στο Ιράκ και τους αναγκάζουν να εγκαταλείπουν μαζικά τον τόπο τους.

Ο π. Γεώργιος Λέκκας, λαμβάνοντας αφορμή από μια αποστροφή του λόγου του κου Jan Olbrycht ότι η θρησκευτική ελευθερία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ελευθερία από την θρησκεία, παρατήρησε ότι πολλοί χριστιανοί στην Ελλάδα και αλλού έχουν το αίσθημα ότι στις πολιτικές της ΕΕ αναφορικά με την ελευθερία της θρησκείας υποκρύπτεται συχνά η επιδίωξη της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνίας να προστατευθεί τρόπον τινα από τον χριστιανισμό και πιο συγκεκριμένα από την Εκκλησία και ότι είναι πλέον καιρός να ξανασκεφτούμε βαθιά τον χριστιανισμό ως κύριο πυλώνα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που επείγει να επαναδιατυπώσουμε. Καταλήγοντας, εξέφρασε την άποψη πως ίσως είναι απολύτως χρήσιμο ένα μεγάλο συνέδριο με την υποστήριξη του EPP Group, της COMECE, της CEC και του CROCEU με θέμα την εκ νέου ανακάλυψη του χριστιανισμού για την διάσωση της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. 

Previous Image
Refresh
Close Window
Next Image