γεγονοτα

Απολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας

Στις 10 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ), στις Βρυξέλλες, ενημερωτική συνάντηση εκπροσώπων Εκκλησιών με τον Εξοχότατο πρέσβη κ. Σωτηρόπουλο Θεόδωρο, Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ). Ο κ. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) σχετικά με την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την τραπεζική ενοποίηση και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και κυρίως της παράνομης μετανάστευσης.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι διαφόρων Εκκλησιών στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα παρόντες ήταν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος (Εκκλησία της Ελλάδος), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Εκκλησία της Κύπρου), ο Αιδ. π. Σορίν Σελάρου (Εκκλησία της Ρουμανίας), ο αιδ. Frank-Dieter Fishbach από την Επιτροπή «Εκκλησία και Κοινωνία» του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ο κ. Jose Luis Bazan ως εκπρόσωπος της COMECΕ και ο δρ Κων. Β. Ζορμπάς.

Ο κ. Σωτηρόπουλος επεσήμανε ότι η Ελληνική Προεδρία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με χαμηλό προϋπολογισμό, αλλά δεν ήταν μια Προεδρία χαμηλών προσδοκιών και αποτελεσμάτων. Αντίθετα, επιτεύχθηκαν περισσότερες από 65 συμφωνίες, πολλές από αυτές σε ζωτικούς τομείς, που επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, η επιλογή του συγκρατημένου κόστους είχε υψηλό συμβολισμό για τη δημοσιονομική προσαρμογή, την οποία υλοποιεί η Ελλάδα, αλλά αποτέλεσε και ένα γενικότερο παράδειγμα χρηστής διαχείρισης των δημοσίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν κάτι που αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά οι εταίροι μας, ιδίως γιατί συνοδεύτηκε από σημαντικά αποτελέσματα επί της ουσίας.

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας κινήθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: την Εμβάθυνση-Ολοκλήρωση της ΟΝΕ, την Ανάπτυξη-Απασχόληση-Συνοχή, τη Μετανάστευση-Σύνορα-Κινητικότητα και τις Θαλάσσιες Πολιτικές.

Ο κ. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε λεπτομερώς στο θέμα της αντιμετώπισης της μετανάστευσης, ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα, δίδοντας έμφαση στην αντίληψη για τους νόμιμους μετανάστες με προσόντα, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αγορά εργασίας. Επίσης τέθηκαν ποικίλα ερωτήματα, κυρίως στο θέμα της κοινωνικής συνοχής και της μετανάστευσης, πώς μπορεί να κρατηθεί η κοινωνική συνοχή σε μια Ευρώπη, η οποία μεταβάλλεται πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά και κατά πόσο μπορούν οι Εκκλησίες να συμβάλουν στην διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2014 Απολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας