γεγονοτα

17ος Ετήσιος Διαθρησκειακός Διάλογος με θέμα "Διώξεις θρησκευτικών μειονοτήτων σε εμπόλεμες περιοχές. Ο σιωπηλός πόλεμος"

Στίς 10 καί 11 Δεκεμβρίου 2014 τό Γραφεῖο τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση παρακολούθησε τίς ἐργασίες τοῦ 17ου Ἐτήσιου Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου μέ θέμα «Διώξεις θρησκευτικῶν μειονοτήτων σέ ἐμπόλεμες περιοχές: Ὁ σιωπηρός πόλεμος». Τό Γραφεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας μας πρωτοπρεσβύτερος δρ. Γεώργιος Α. Λέκκας. Τόν διάλογο διοργάνωσε ἡ Εὐρωπαϊκή Χριστιανοδημοκρατική Ὁμάδα (EPPGroup) στό κτίριο A. Spinelli τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς Βρυξέλλες, ἀναφορικά μέ τό φλέγον θέμα τῶν διώξεων θρησκευτικῶν μειονοτήτων σέ ἐμπόλεμες περιοχές σήμερα ὅπως ὁ Λίβανος, ἡ Αἴγυπτος, ἡ Νιγηρία, τό Πακιστάν, τό Ἰράκ καί ἡ Συρία.

Βασικές θεματικές ἑνότητες τῆς Συνδιάσκεψης ἦταν 1. Αἰτίες τῶν θρησκευτικῶν διώξεων, 2. Ἡ Μεσόγειος καί ἡ ἀπειλή τοῦ Χαλιφάτου γιά τήν περιοχή καί 3. Ἡ ἀπάντηση τῆς Εὐρώπης: Λύσεις καί προοπτικές. Ὁμιλητές τοῦ Σεμιναρίου ἦταν οἱ κκ. PeterSEFTON-WILLIAMS (Ἐπικεφαλής τῆς ἔκδοσης τῆς Ἀναφορᾶς γιά τήν Παγκόσμια Θρησκευτική Ἐλευθερία, 2014, Μ. Βρεττανία), Σεβασμιώτατος Μητρ. Γαλλίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, StevenMAMZA (Ἐπίσκοπος Yola Νιγηρίας), Tadeusz PIERONEK (Σχολάζων Ἐπίσκοπος, Πολωνία), Paul BHATTI(Πρώην Ὁμοσπονδιακός Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἁρμονίας, Ἐπικεφαλής τῆς Συνομοσπονδίας τῶν Πακιστανικῶν Μειονοτήτων, Πακιστάν), Cristian DAN PREDA (Συντονιστής τοῦ EPP στήν Κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων), Suzanne KODSI (Ἀντιπρόσωπος ΕΕ στήν Λιβύη), Ἀδελφή Hanan YOUSSEF (Λίβανος), Fikret IGREK (Ἐπικεφαλής Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ὁμοσπονδίας Κοινοτήτων Ezidis, Γερμανία), Rima TUZUN (Ἐπικεφαλής Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Εὐρω-Συριακῆς Ἕνωσης), AlbertGUIGUI (Ἐπικεφαλής τῶν Ραβίνων τῶν Βρυξελλῶν), JohnOROURKE (Ἐπικεφαλής Τμήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὑπηρεσίας Ἐξωτερικῆς Δράσης), Αἰδεσ. RudigerNOLL (Εἰδικός Γραμματέας τῶν Προτεσταντικῶν Ἀκαδημιῶν Γερμανίας), DinaRaoufKHALIL (Ἀντιπρόσωπος τοῦ Συνδέσμου Ἄνω Αἰγύπτου γιά τήν Ἐκπαίδευση καί τήν Ἀνάπτυξη), HenriBOULAD (Πρώην Πρόεδρος τῆς CARITAS γιά τήν Μέση Ἀνατολή καί τήν Βόρεια Ἀφρική) καί Αἰδεσ. PatrickDALY (Γενικός Γραμματέας τῆς Ἐπιτροπῆς Συνδιασκέψεων Ἐπισκόπων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης – COMECE).

Καταρχήν παρουσιάσθηκε σέ γενικές γραμμές ἡ Παγκόσμια Ἔκθεση Ἀναφορᾶς γιά τήν Θρησκευτική Ἐλευθερία τοῦ 2014, πού καλύπτει τό χρονικό διάστημα Ὀκτώβριος 2012 ἕως καί Ἰούλιο 2014. Σύμφωνα μέ τόν προαναφερθέντα κ. SEFTON-WILLIAMS, ἡ θρησκευτική ἐλευθερία φαίνεται νά ἔχει ἐπιδεινωθεῖ στά περισσότερα μέρη τοῦ κόσμου. Συγκεκριμένα ἀπό τίς 196 χῶρες παγκοσμίως, σέ 81 χῶρες ἡ Θρησκευτική Ἐλευθερία (Θ.Ε.) βρίσκεται σέ κάμψη καί σέ 35 χῶρες παρουσιάζονται ἀνησυχητικά φαινόμενα παραβίασής της, μέ ἀποτέλεσμα νά διακυβεύεται ἡ ἀκώλυτη ἄσκηση τῆς Θ.Ε. σέ 116 ἀπό 196 συνολικά χῶρες. Σέ 20 μάλιστα ἀπό τίς χῶρες αὐτές διώκεται ἔντονα ἡ ἄσκηση τῆς Θ.Ε., καί συγκεκριμένα σέ 14 χῶρες (Ἀφγανιστάν, Κεντρική Ἀφρικανική Δημοκρατία, Αἴγυπτος, Ἰράν, Ἰράκ, Λιβύη, Μαλβίδες, Νιγηρία, Πακιστάν, Σαουδική Ἀραβία, Σομαλία, Σουδάν, Συρία καί Ὑεμένη) οἱ διώξεις συνδέονται μέ τό ἐξτρεμιστικό Ἰσλάμ, ἐνῶ στίς ὑπόλοιπες 6 (Μπούρμα, Κίνα, ἘρYθρέα, Βόρεια Κορέα, Ἀζερμπαϊτζάν καί Οὐζμπεκιστάν) μέ αὐταρχικά καθεστῶτα. Ἀναφέρθηκε ἡ πρόσφατη περίπτωση τῆς Μοσούλης Μέσης Ἀνατολῆς, ὅπου σέ 3.000 χριστιανούς τέθηκε τό δίλημμα νά ἀλλαξοπιστήσουν ἤ θά δολοφονηθοῦν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐγκαταλείψουν μαζικά τόν τόπο τους καί τονίσθηκε ὅτι στό 60% τῶν χωρῶν παγκοσμίως ὑπάρχουν προβλήματα σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης τῆς Θ.Ε.

          Εἰδικότερα στήν Νιγηρία, βασικός στόχος τῶν διώξεων εἶναι οἱ χριστιανοί. Ἀπαγορεύεται σέ αὐτούς νά καταλάβουν δημόσια ἀξιώματα, ἐμποδίζονται οἱ προαγωγές χριστιανῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, δέν μποροῦν νά ἔχουν δικούς τους λατρευτικούς χώρους, δέν ἐπιτρέπεται στά παιδιά τους τό κατηχητικό οὔτε καί νά εἰσέλθουν στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση σέ σχολές ὅπως ἡ νομική, ἡ ἰατρική καί ἡ μηχανολογία, ἐπιδιώκονται οἱ γάμοι μουσουλμάνων μέ χριστιανές γιά τήν αὔξηση τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου, ἐκδιώκονται οἱ χριστιανοί ἀπό τά ἐδάφη τους, δολοφονοῦνται οἱ ἱερεῖς τους, λεηλατοῦνται τά σπίτια καί τά μαγαζιά τους, ἑκατοντάδες θύματα χάνουν τή ζωή τους, νεαρά κορίτσια χριστιανικῶν οἰκογενειῶν ἀπάγονται καί πωλοῦνται σκλάβες, ὅλα αὐτά μέ στόχο τήν ἐγκαθίδρυση ἰσλαμικοῦ κράτους στήν Βόρεια Νιγηρία (Ἐπίσκοπος MAMZA).

          Στό Πακιστάν οἱ θρησκευτικές μειονότητες εἶναι ὁ πιό εὔκολος καί εὐάλωτος στόχος. Ἀπουσιάζουν πλήρως μηχανισμοί προστασίας τῶν θυμάτων. Δικαστήρια καί ἀστυνομία ἀδυνατοῦν νά ἀντιμετωπίσουν τίς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐκ μέρους τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων. Τά παιδιά μαθαίνουν ὅτι ἄν σκοτώσεις γιά θρησκευτικούς λόγους, ἐξασφαλίζεις τήν σωτηρία σου. Μάλιστα στό Πακιστάν 20.000.000 παιδιά βρίσκονται ἐκτός σχολικῆς διαδικασίας, μέ ἀποτέλεσμα νά συνιστοῦν τόν εὔκολο στόχο ἐξτρεμιστικῶν ἰδεολογιῶν, καθώς κυρίως τά φτωχά καί ἀναλφάβητα στρώματα φανατίζονται θρησκευτικά (BHATTI).

          Στήν Συρία οἱ χριστιανοί κρύβονατι στά βουνά γιά νά σωθοῦν. Τό ἐξτρεμιστικό Ἰσλάμ γνωρίζει ὅτι ἄν μειώσει τή δύναμη τοῦ χριστιανισμοῦ στήν κοιτίδα του, τήν Μ. Ἀνατολή, ἡ δύναμη τοῦ χριστιανισμοῦ μειώνεται παγκοσμίως συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Εὐρώπης. Ἔτσι, στή Συρία ἀπάγονται σήμερα παιδιά χριστιανῶν, συλῶνται ἐκκλησίες, ἐπιβάλλονται εἰδικοί φόροι στούς χριστιανούς, γίνεται παιδομάζωμα καί ἐμπεδοῦται ἡ ἄποψη ὅτι ὅσοι ἀρνοῦνται νά ζήσουν σύμφωνα μέ τήν ἐξτρεμιστική ἐκδοχή Σαρίας, μόνο ὡς δοῦλοι μποροῦν νά ζήσουν. Ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους παραλληλίσθηκε μέ τό ὅραμα τοῦ Χίτλερ πού αἱματοκύλησε τήν Εὐρώπη καί ὑπογραμμίσθηκε ἡ ἀνάγκη νά ὑποστηριχθεῖ ὁ χριστιανισμός τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, πού μοιάζει νά ἀποτελεῖ ἀνάχωμα καί ἐγγύηση πώς τελικά δέν θά ἰσλαμοποιηθεῖ καί ἡ Εὐρώπη (TUZUN).

          Στήν Αἴγυπτο μετά τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τήν ἰσλαμική ἀδελφότητα, ὁ ἀριθμός τῶν χριστιανῶν ἀπό τό 20% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ μειώθηκε στό 4%. 70 ἐκκλησίες στήν Ἄνω Αἴγυπτο ὁλοσχερῶς καταστράφηκαν. Ὅπλο τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ ὑπῆρξε ἡ πολιτική καθοδήγηση. Ἡ ἐκπαίδευση στά σχολεῖα καί τά πανεπιστήμια τῆς χώρας στράφηκε κατά τῶν χριστιανῶν, ἐνῶ ἐπιστρατεύθηκαν «ἠλεκτρονικά τάγματα» γιά τήν διάδοση ψεύτικων εἰδήσεων. Ἡ πρόσφατη αἰγυπτιακή ἐπανάσταση τό Καλοκαίρι τοῦ 2013 ἔχει, ὡς ἐκ τούτου, ἐμβληματικό χαρακτήρα, καθώς στρέφεται δυναμικά κατά τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ. Χριστιανοί καί μετριοπαθεῖς μουσουλμάνοι συνεργάζονται ἔχοντας κοινό μέτωπο ἐναντίον τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων (KHALIL).

          Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διαλόγου ὑπογραμμίσθηκε, ἐπίσης, ὁ κίνδυνος δημιουργίας ἰσλαμικοῦ κράτους στή Λιβύη (KODSI), ἡ ἀπελπιστική κατάσταση τῶν χριστιανῶν στόν Λίβανο (YOUSSEF) καί τό ἐμπόριο ἀνθρώπων πού πραγματοποιεῖται σήμερα μέ ἀφορμή θρησκευτικές συγκρούσεις στήν Νότια Τουρκία καί στό Βόρειο Ἰράκ (IGREK). Ἐπισημάνθηκε τό γεγονός ὅτι ἀπό 2 ἑκατομμύρια πού ἦταν οἱ χριστιανοί στό Ἰράκ, ὁ ἀριθμός τους ἔχει μειωθεῖ σέ 400.000. Εἶναι, ἐπίσης, ἀξιοσημείωτο ὅτι ἀπό 100% χριστιανικοί πού ἦταν οἱ πληθυσμοί τόν 7ο αἰῶνα στήν περιοχή τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, φτάσαμε τό 2012 οἱ χριστιανοί ὑπό τό καθεστώς διώξεων νά άποτελοῦν μόλις τό 2% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Β. Ἀφρικῆς. Ἄν ἡ Εὐρώπη δέν προσέξει, ὑπογράμμισε ὁ Η. BOULAD, θά ἔχει τό τέλος τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, γιατί συνήθως ἡ Εὐρώπη θέλει τήν ἐλευθερία, ἀλλά ὄχι καί τήν ἀλήθεια πού μόνη αὐτή μᾶς ἐλευθερώνει, ἐπισήμανε ὁ ἴδιος ὁμιλητής.

          Στόχος τῶν θρησκευτικῶν διωγμῶν εἶναι ἀσφαλῶς ἡ ἐξάλειψη τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων, ἄν καί ὑπογραμμίσθηκε ὅτι ἱστορικά οἱ διωγμοί συνέβαλαν στήν διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ ὕπαρξη, παρατηρήθηκε (DALY), ἱστορικοῦ προηγούμενου, ὅπως αὐτό ὀρθόδοξων λαῶν πού ἐπιβίωσαν γιά αἰῶνες σέ Ὀθωμανικό καθεστώς, συνηγορεῖ ὑπέρ τῆς δυνατότητας ἑνός μετριοπαθοῦς Ἰσλάμ, διαφορετικοῦ κατά πολύ ἀπό τό πολιτικό Ἰσλάμ, μέ τό ὁποῖο ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι σήμερα. Τονίσθηκε μάλιστα (OROURKE) ὅτι θύματα τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ δέν εἶναι μόνο χριστιανοί, ἀλλά καί πάρα πολλοί Ἄραβες καί ὅτι ἐπείγει ἡ προσπάθεια ἀλληλοκατανόησης Ἰσλάμ-Δύσεως. Ἄν καί τα μηνύματα πού ἔρχονται ἀπό τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἰσλάμ συχνά εἶναι ἀντιφατικά, τά θεσμικά ὄργανα τῆς ΕΕ ὀφείλουν νά μποῦν σέ διάλογο μέ τούς θρησκευτικούς ἡγέτες τοῦ Ἰσλάμ γιά τήν ἐκτόνωση τῆς κατάστασης, ὅπως ἐπίσης προτάθηκε ἡ νομολογιακή ἀποσαφήνιση τοῦ ὅρου «θρησκευτική δίωξη», ὥστε νά ἄντιμετωπισθοῦν ἀποτελεσματικά ἐκεῖνοι ἀπό τούς πρόσφυγες πού ἐγκαταλείπουν τίς χῶρες τους γιά πραγματικά θρησκευτικούς λόγους (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΤΡΟΠ. ΓΑΛΛΙΑΣ). Τέλος, ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη νά πάψει ἡ συνένοχη σιωπή τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν πάνω στό κρίσιμο αὐτό ζήτημα πού κάνει, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρθηκε, ἀκόμα καί τόν ἴδιο τόν Θεό νά κλαίει (GUIGUI).