γεγονοτα

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

20170627 164352

Χθες Τρίτη 27 Ιουνίου τρέχοντος διοργανώθηκε, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με θέμα την πρόσβαση των Εκκλησιών σε ευρωπαϊκά κεφάλαια για την ανάπτυξη.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο νομικός σύμβουλος της COMECE (Επιτροπή Καθολικών Επισκόπων στην ΕΕ) Jose Luis Bazan, ο ειδικός γραμματέας της CEC (Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Εκκλησιών) Peter Pavlovic, οι Stefano Manservisi και Chiara Gariazzo εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα.

Τις εργασίες του σεμιναρίου παρακολούθησε για λογαριασμό του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο πρωτοπρεσβύτερος δρ. Γεώργιος Α. Λέκκας.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάσθηκε το υπάρχον νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στις Εκκλησίες να υποβάλουν υποψηφιότητες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανάπτυξης (Bazan), η ιδιαιτερότητα της υποψηφιότητας των Εκκλησιών για τα εν λόγω κονδύλια (Pavlovic), όπως επίσης κατέστη σαφής η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση του δικτύου των Εκκλησιών για την ανακούφιση των ασθενεστέρων.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του κου Palvovic στη συνάντηση καθώς, μιλώντας εκ μέρους των ευρωπαϊκών Εκκλησιών, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν οι Εκκλησίες σε τοπικό επίπεδο και διαμαρτυρήθηκε που συχνά τα αρμόδια όργανα αδυνατούν να διακρίνουν μεταξύ μεγάλων και μικρότερων Εκκλησιών, απαιτούν μια τεχνογνωσία που αυτές δεν είναι σε θέση να διαθέτουν, απορρίπτουν συχνά προτάσεις με αιτιολογικό που θίγει το ιστορικό και κοινωνικό μέγεθος Εκκλησιών με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται σημαντικοί εταίροι της Ένωσης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της.

Η συνάντηση κατέστησε σαφές ότι απαιτείται επανατοποθέτηση των θεσμών της ΕΕ έναντι των Εκκλησιών, με διαμόρφωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση των Εκκλησιών στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη, προκειμένου αυτές οι τελευταίες να αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία των πολιτών της Ένωσης και των τρίτων που καταφεύγουν σε αυτήν για να προστατευθούν.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική γεγονοτα 2017 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.