Διευθυντή

Ευχές Χριστουγέννων 2022

                                          metropolitan axaias 2010  

                                                                       Ευχές Χριστουγέννων 2022

 EUXES 2020

 

Οἱ ἐποχικὲς εὐχὲς μπορεῖ νὰ εἶναι λέξεις ποὺ μὲ τὸν συμβολισμό τους  σκορπίζονται στὸν ἀέρα καὶ κατακερματίζουν τὸν χρόνο.

Πάντως ὑπάρχουν κάποιες οὐσιώδεις λέξεις, οἱ ὁποῖες συνδυασμένες κατάλληλα ξεπερνᾶνε τὸ χρόνο καὶ ἀγκαλιάζουν τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι οἱ λέξεις ποὺ σηματοδοτεῖ ἡ πίστη καὶ συμβολίζουν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Νά κάποιες απὸ αὐτές: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν Αὐτοῦ» (Ἰω α΄14).

Αὐτὲς δὲν εἶναι λέξεις σὰν μαχαιριὲς στὸν χρόνο, ἀλλὰ «βουνὰ ποὺ βγάζουν ἀπαράλλαχτες ὄψεις τοῦ αἰωνίου» (Ἐλύτης, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ») καμωμένα ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀποκαλύπτει ποιός εἶναι: Ἀγάπη!

Τί ὡραῖα ποὺ περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὴν πρόσληψη αὐτῆς τῆς ἀγάπης ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους: «ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ ε΄5).

Ὡς χριστιανοὶ ἔχουμε τὸ προνόμιο νὰ βασίσουμε τὴν ζωή μας στὴν ἐλπίδα ὅτι μποροῦμε- μὲ τὴ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος- κατὰ τὴν λειτουργικὴ αὐτὴ περίοδο τῆς πνευματικῆς προετοιμασίας νὰ πορευθοῦμε ἑνωμένοι, ὥστε νὰ γιορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα ἀξίως πρὸς τὴν χριστιανική μας κλήση.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα 2022!

+Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ἀδελφὸς ἐν Χριστῷ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική κειμενα Διευθυντή Ευχές Χριστουγέννων 2022